Özlem Gökçe

Başkent İletişim Akademisi

Diksiyon – Spikerlik – Sunuculuk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  /     /     /