Bilgi Biran Akacan

Muğla Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi

Diksiyon – Spikerlik – Sunuculuk

  /     /     /