Ayşegül Altın

London Academy of Media Film & Tv – TV Haber Sunuculuğu

Middlesex Üniversitesi – Medya ve iletişim Yönetimi

Middlesex Üniversitesi – Televizyon Gazeteciliği

Birkbeck Üniversitesi – Medya Pratikleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – İşletme Bölümü

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi

Diksiyon – Spikerlik – Sunuculuk

  /     /     /