Ali Osman Önder

Ankara Üniversitesi – İnsan Kaynakları

Anadolu Üniversitesi – İktisat

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi

Diksiyon – Spikerlik – Sunuculuk

Personal Info
Sosyal Medya
Twitter   /   Facebook   /   Google+   /   Instagram
Additional Information